Kontakt Penzion Jablonec GPS a GDPR

Pension Ayky
Hana a Tomáš Zemanovi
Oblouková 8
466 01 Jablonec nad Nisou
telefon: 420 483 722157
Mobil Tomas 00420 602 136353

Mobil Hana 00420 728 999044

Pension mail: info@ayky.cz

IČO: Anna Zemanová-12044113

IČO: Tomáš Zeman-66643562

Google mapa

GPS NAVIGATION: Latitude:50.713451, Longitude:15.167699

GPS NAVIGATION: Loc: 50°42'48.352"N, 15°10'3.295"E

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Název: Pension Ayky

Adresa Pensionu: Oblouková 732/8, 46601 Jablonec nad Nisou

Majitel: Tomáš Zeman ičo 66643562 – restaurační činnost

Provozovatel ubytování: Anna Zemanová ičo 12044113 - ubytování 

Vypracováno: 25. 5. 2018

Majitel pensionu informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých Pension Ayky jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých ubytovacích služeb nakládá s osobními údaji svých klientů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob.

Pension Ayky jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

 1. jméno a příjmení
 2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 3. datum narození, číslo OP
 4. e-mailová adresa
 5. telefon 

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají, a nedojde následně k rezervaci a zaslání zálohové faktury, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává. 

Účel zpracování osobních údajů

 

Pension Ayky jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • Pro splnění právní povinnosti je správce povinen vyžadovat údaje 1) – 3) podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místních poplatcích v platném znění.
 • Pro účely oprávněných zájmů poskytovatele ubytování pak správce od klientů vyžaduje e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro efektivní komunikaci mezi klienty a ubytovatelem.

Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek. 

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů. 

Zpracování osobních údajů

a)    Zpracování

 • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR.
 • Do kontaktu s osobními údaji klientů přicházejí pouze majitelé a následně orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona (např. Městský úřad Jablonec nad Nisou).
 • Zpracovávání provádějí pouze majitelé pensionu a správce osobně. 

b)    Uložení

 • Pro efektivní komunikaci s klienty jsou uchovávány osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon. Ty jsou uloženy v elektronické podobě se zabezpečením.
 • Data narození jsou zaznamenány a uchovávány v elektronické podobě se zabezpečeným uložením. 

c)    Archivace

 • Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy. 

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany města Jablonec, pro kterou jsou vybírány místní poplatky a cizinecké policie.

 

 

 

Pension AykyHana a Tomáš ZemanoviOblouková 8466 01 Jablonec nad Nisoutel.: +420 483 722 157mobil: +420 602 136 353e-mail: info@ayky.cz